Laminum

Vážení návštevníci nášho webu

Sme veľmi radi, že ste navštivili nášu novú webovú stránku. Snažili sme sa ju vytvoriť v tej najjednoduchšej forme, aby práca s obsahom bola jednoducha a zároveň užitočná. Celé rozhranie webu tvoria tieto päť hlavné ikony. Každá ukrýva jedinečný pohľad do nášho sveta farieb, kreativity a nových nápadov. Stači sa len preklikať do tej správnej "miestnosti" a nájsť potrebné informácie k spokojnosti.

 

Určite ste si už všimli, že takmer rok usilovne pracujeme na novom, krajšom a výraznejšom "looku" našej Spoločnosti. Investujeme nemalé prostredky a čas do rozvoja programov E.laminum, Laminum Basic, ktoré majú byť akousi výkladnou skriňou Lamina. Taktiež je pre nás dôležité, aby, ako už naše heslo hlása "enjoy new look" bolo naozaj niečim, čo v širšom spektre zákazníkov vyvolá pocity akéhosi smerovania, zaradenia sa spoločnosti, v životnom tempe súhier a predvídania. Nakoľko žijeme v období členenia a veľmi ostro sledovanej individualizácie, je prianim všetkých nás, členov tímu Lamina, aby aj zákazníci, či už architekti, dizajnéri, výrobné a predajne firmy v oblasti stavebníctva, využivali tieto služby z dôvodu pocitu sympatie k našej tvorbe, produktom a štýlu prezentovania sa na trhu.

 

Lebo len tak dosiahneme to spávne zadosťučinenie, že veci robíme správne a príjemne sa tak etablujú v tomto segmente.

 

Aj v tomto roku 2013 pripravujeme nespočetné množstvo noviniek, ktoré či už vo väčšom alebo v menšom rozsahu obohatia naše súčasné portfólio. Prosím, nezabúdajte taktiež, že prichádza rok odmeňovania firiem využivajúcich našej palety produktov. Preto poctivo študujte naše materiály, aby Vám neuniklo to podstatné, že konečne Vás za Vašu dôveru aj niekto odmení :)

S pozdravom tím Spoločnosti Laminum

© Laminum s.r.o. / vyrobilo AG25 s.r.o., 2013
Google+ Adresa